14 Temmuz 2013 Pazar

Beyin üzerine bir deneme-Doğu Ergil

2. Ayaktayken beynin yaklaşık %10 daha fazla çalıştığı düşünülmektedir.
İnsan önemli kararları alırken açık havaya çıkmalı ve hareket etmelidir; kapalı alandaysa "volta atmalıdır."
3. Beyin, kısa süreli hafızada beş ile yedi arasında bilgiyi işleyebilir.
Yeni bir bilgi gelince, hafızadaki bilgilerden birini atar. Önemli kararlar alınırken, düşüncelerin beşli gruplar halinde kâğıda yazılması önerilmektedir.
4. Yabancı bir dil öğrenmek ve beğenilen bir şeyi ezberlemek beyni güçlendirir. Her gün bir şeyler öğrenmek, sözlüğe, ansiklopediye bakmak beyni canlı tutar. Her gün mutlaka bir özdeyiş okunması/ezberlenmesi, beynin renkli fikirlerle donanması için önerilmektedir.
5. Zihinsel jimnastik önemlidir. Bulmacalar ve satranç gibi "akıl oyunları" yararlıdır. Meditasyon, yoga gibi zihin dinginleştiren teknikler beyni dinlendirir.

6. Zihinsel rutinleri kırmak gerekir. Hangi el kullanılıyorsa zaman zaman nesneler diğer elle kullanılmalı, eve başka başka yollardan gidilmelidir.
7. Her gün güzel bir şeyi seyretmek veya sevilen bir müziği gözleri kapalı dinlemek önerilmektedir. Bilginler, klasik müziğin zekâya 7 puan ekleyebildiğini iddia etmektedirler.
8. Günde insan aklından 60 bin ile 80 bin arası düşünce geçer. Bu düşünceler ne hakkındaysa, bireylerin hayatı ona göre şekillenir. Enerjisi o yöne akar.
9. İyi bir uyku, nitelikli bir beyin için şarttır. (Einstein her gün 10 saatten fazla uyurmuş.) 24 saati geçen uykusuzluk beyinde sarhoşluğa benzer bir etki yapar.
10. Bol ve temiz oksijen beynin en önemli gıdasıdır. İnsan beyni ağırlık olarak vücudun %2'sini oluşturduğu halde, kullanılan oksijenin %25'ini tüketir.
Oksijensiz kalındığında ölümü ilk gerçekleşen organ beyindir.
11. Farklı düşünme tarzları beyni geliştirir. Farklı düşünen insanlarla görüşmeli, çocuklar ve hayvanlarla daha fazla vakit geçirmelidir.
12. Beynin içindeki bilgiler bir harita ise, gerçek hayattaki olaylar ve tecrübeler 'arazi'dir. Beyindeki harita, araziye uymadığında taşınan fikirler artık eskimiştir. Eski bilgi ve düşüncelerde ısrar, değişime ve gelişime direnmek, 'dinozorlaşmak'tır.
13. Einstein'a göre bir problemi yaratan zihni, aynı düzeyde çalıştırarak o problem çözülemez. Yeni yöntemler, yeni yaklaşımlar gerekir. Zihinsel yaratıcılığın önündeki en büyük engel düşünsel tembelliktir yani, düşündüğünü yapmamak ve yaptığı üzerine düşünmemek (özeleştiri.)
14. Kitap okumak güçlü bir beyin jimnastiğidir. Sıradan insanlar pek okumazlar. Kurnaz insanlar sadece işlerine yarayanı okurlar. Akıllı insanlar okuyarak düşünsel kapasitelerini artırırlar. Okumak, tartmak ve kıyaslamak yetilerini artırır.
15. "Sağlam kafa sağlam vücutta bulunur" doğru bir önermedir. Fiziksel zindelik zihinsel zindelik getirir. Spor yapmalı ve çok su içilmelidir. İnsan beyninin %78'i suyla kaplıdır!
16. Bilgeler, "Her şey beyinde başlar ve biter" demişlerdir. Bunun anlamını şudur:
Öğrendiklerinize dikkat edin, düşüncelerinize dönüşür.
Düşüncelerinize dikkat edin, duygularınıza dönüşür.
Duygularınıza dikkat edin, davranışlarınıza dönüşür.
Davranışlarınıza dikkat edin, alışkanlıklarınıza dönüşür.
Alışkanlıklarınıza dikkat edin, karakterinizi biçimlendirir.
Karakteriniz ise kaderinizi belirler...

Hiç yorum yok: