16 Kasım 2012 Cuma

Yahya Kemal ve Hilafet - Tarihimiz Üzerinde Oynanan Oyunlar – Burhan Bozgeyik

‘Cumhuriyetin ilk yıllarında idi,birgün Gazi beni Çankaya’ya yemeğe alıkoydu.Masanın üstünde bir yığın gazete vardı.Muhalefet ateş püskürüyordu.Hilafetin kaldırılmasını önlemeye çalışıyordu.Gazi,gazeteleri göstererek,”Ne diyorsunuz Yahya Kemal Bey?”diye yazılanlar hakkında fikrimi sordu.Ben,”Paşam bu matbuat öyle bir lağımdır ki Peygamber içine düşse bir daha kendini kurtaramaz,birtakım tedbirler alınmazsa saldırılar adım adım size doğru gelecektir.Ne kurtarıcılığınızı bırakırlar,ne gaziliğinizi bırakırlar”

”Gazi gayet safiyane,”Ne yapalım Yahya Kemal Bey,saltanatla istibdadı kaldırdık,Cumhuriyeti kurduk.Bir takım baskı kanunları çıkarmak,onların haklı olduğunu tasdik etmek olur.Ne yapalım,dayanacağız”dedi.


”Gazi’nin bu kadar müsamahalı ve liberal tavrı beni hem şaşırtmış,hem hayran bırakmıştı.Meğer senin Makedonyalı sipere girmiş,muhalefeti bütün kadrosuyla görmek istiyormuş.Arkasından İstiklal Mahkemesi ve bir Takrir-i Sukun Kanunu ile herşeyi sütliman etti.”(Cahit Tanyol,Yahya Kemal,syf;191)

Yahya Kemal’in de dediği gibi,Cumhuriyetin ilk aylarında muhalefete hiç ses çıkarılmamış,hatta el altında teşvik edilmişti.Bunun neticesinde yazarlar düşüncelerini serbestçe dile getirmiş,bu arada Terakkiperver Fırkası kurulmuştu.Kazım Karabekir,Refet Paşa,Ali Fuad Paşa ve Rauf Orbay gibi milli mücadelenin meşhur simalarının yer aldığı bu parti kısa zamanda parlamış ve halkın büyük teveccühne mazhar olmuştu

KAYNAK:Tarihimiz Üzerinde Oynanan Oyunlar – Burhan Bozgeyik

Hiç yorum yok: