24 Aralık 2012 Pazartesi

Hz. İdris’in metinlerinde kıyamet-Oğuz Eserİnsana kendi ölümü dışında bir kıyamet gerekmez. İnsanoğlu kendi ölümlülüğüyle herkese de bir son biçmek ister. Nihayetinde kendi gideceği için herkesin de birlikte gitmesini ister.
21 Aralık hikayesi aslında 2000’li yılların metası idi. O zamanlarda yapılan kıyamet filmleri, Hz. İsa’nın yeniden gelişine öykünen The One’lar, dünyayı kurtarmak için kendi hayatını feda eden Mesih reenkarnasyonları o döneme aittiler.
Tarih yaklaştıkça medya ve pop kültür, kıyamet jargonunun uzaklaşmaya başladı. Geçen 10 senede neredeyse haftada bir-iki kıyamet göndermeleri artık medyada yer bulmuyor. Nihayetinde ne kadar çok haber yapılırsa 22 Aralık’ta insanların bilinçaltlarında güvenirlikleri yara alacak. Hoş anaakım medyanın güvenilirliği kaldı mı o da tartışılır.
Tercümesini yaptığımız İDRİS PEYGAMBERİN İKİ İKİTABI 'nda“Son günlere” yani Ahir Zaman ve kıyamete bir çok atıf vardır. 89 ila 90’ıncı bölümler arasında “koyunlar” alegorisiyle Hz. Adem’den kıyamet ve sonrası olaylar işlenir. Diğer ve daha açık olan kısım ise Kıyamet Haftaları olarak geçen 93’ncü bölümdür. Burada dünya tarihi haftalar şeklinde anlatılır:
[1-2-]Bundan sonra İdris, bir kitaptan konuşmaya başladı. İdris şöyle dedi: “Sadıklığın çocukları, dünyanın seçilmişi ve doğruluk ile dürüstlük ağacı hakkındadır. Çocuklarım, size bunlara dair konuşacağım ve bunları size açıklayacağım. Ben, İdris’im. Bana gösterilenin sonucunda, göksel imgelemimden ve kutsal meleklerin  seslerinden bilgi edindim ve gökteki levhadan hikmet sahibi oldum.
[3]Sonra İdris, bir kitaptan konuşmaya başladı ve şöyle dedi: “Hüküm ve sadıklık sabırla beklerken, ilk haftanın yedinci gününde doğdum.
Hz. İdris, Hz. Adem’den sonra 7’nci nesildir. Şeceresi: Âdem, Şit, Enos/Enoş, Kenân/Keynan, Mahalalel/Mehalail, Yared/Yerd, Hanok/Hanuh/İdris
[4]Fakat benim ardımdan ikinci haftada büyük bir sapkınlık çıkacak ve sahtekârlık alıp yürüyecek. O hafta , ilk olanın sonu gerçekleşecek ve insan oğlu  bundan kurtulacak. Fakat ilk olan tamamlandığında , adaletsizlik büyüyecek ve ikinci hafta süresince O, hükmünü  günahkârlar üzerinde yerine getirecek.
Bu hafta metinlerde Gözcüler Kitabı’nda detaylı olarak açıklanır. Dünyayı gözlemekle görevli Gözcüler adı verilen insan-dışı varlıklar Allah’ın emrini çiğneyip yeryüzüne iner ve insanlarla karışır. Ortaya çıkan devler büyük yıkım getirir. Arkasından “İlk olan” küçük kıyamet ya da “kurtulan o insan oğlu olan” Hz. Nuh tufanı gelir.
[5]Arkasından üçüncü haftada, bitişi esnasında, sadık hüküm ağacından bir adam  seçilecek ve onun ardından sonsuza dek Sadıklık Ağacı  bitecek.
Burada seçilen kişinin Hz. İbrahim ya da Hz. Davut olduğu söylenir. Ancak Hz. İbrahim olması daha makuldür.
[6]Bunun ardından dördüncü haftada tamamlanırken kutsalın ve sadığın imgelemleri görülecek. Nesiller boyu neslin düzeni  tesis edilecek ve onlar için bir mesken inşa edilecek.
[7]Sonra beşinci hafta tamamlanırken, ihtişamın ve hâkimiyetin evi  sonsuza dek yükselecek.
[8]Ondan sonra altıncı haftada, içindeki herkes kararacak, hepsinin kalbi hikmeti unutmuş olacak ve içinden bir adam yükselecek.  Tamamlanışı esnasında o, hâkimiyetin evini  ateşle yakacak ve seçilmişin tüm ırkı dağılacak.
Bu bölüm bana Hz. İsa’yı, onu inkar eden Yahudileri ve arkasından başlarına gelenleri düşündürtmüştür.
[9]Arkasından yedinci haftada, sapkın bir nesil yükselecek. İşleri bol ve sapkın olacak.
[10]Tamamlanışı esnasında, ezelî sadıklık bitkisinden sadıklar seçilecek ve onlara O’nun tüm yaratılışının yedili öğretisi verilecek.
Bana Hicr 87’i (Sana Kur’an-ı ve tekrarlanan 7’yi verdik) hatırlattığı için bu metni çevirmeye niyet etmiştim.
[11–12] Arkasından tüm zalimlere üzerine hüküm ve adalet getirmek için kılıç verileceği bir başka hafta daha, sadıklığın sekizincisi,  olacak. Bitişiyle doğruluklarıyla meskenlerine sahip olacak sadıkların eline günahkârlar verilecek. Yüce Melîk’in evi kutlamalar için sonsuza dek tesis edilecek.
[13] Bunun ardında dokuzuncu haftada, sadıklığın hükmü tüm dünyaya açıklanacak. Küfre dair her iş dünya üzerinden yok olacak. Dünya yıkım için işaretlenecek ve bütün insanlar dürüstlük yolunu bekleyecek.
[14-15-16] Bunun arkasında, onuncu haftanın yedinci gününde, Gözcüler’e infaz edilecek ebedi hüküm olacak ve meleklerin arasından sonsuz geniş bir gök ortaya çıkacak. Eski gök ayrılacak ve gidecek. Yeni bir gök gelecek ve tüm göksel güçler, sonsuza dek, yedi kat daha fazla parlayacak.  Ardından benzer şekilde sadıklık ve dürüstlük içerisinde ebediyen var olacak başka haftalar da olacak. İlelebet günahın adı artık anılmayacak. 

Hiç yorum yok: