11 Şubat 2012 Cumartesi

Ergenekon’un kuruluş belgesi FM 30-31B - Aziz ÜSTEL


Ergenekon’un kökü, Özel Harp Dairesi’ne, yani kontrgerillaya dayanır. Bunların kuruluş gerekçelerini de NATO’nun Geride Kalanlar Ordusu (Stay Behind Armies) tasarısında bulursunuz. Geride Kalanlar Ordusu, bütün NATO üyesi ülkelerde Sovyet işgaline karşı kurulur. Ancak,  demokrasi ve özgürlüklere karşı kullanılır, Sovyetlerle savaş çıkmayınca!


Şimdi, ABD Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral William C. Westmorland’ın imzaladığı FM 30-31B sayılı belge çok önemlidir. FM’nin anlamı Field Manual, yani Sahra Talimatnamesidir. Bu belge CIA’yle Pentagon’un, Batı Avrupa’daki görevlerini özetler:  “ İstikrarı sağlamak için yürütülecek operasyonlarda, ABD askeri istihbarat birimlerine çok ciddi görevler düşmektedir... Müttefiklerimizin askeri istihbarat birimlerini yönetenleri devşirmek, onların çıkarlarımız doğrultusunda çalışmalarını sağlamak çok önemli hatta şarttır. Bunların içinde ABD’de eğitim görmüşleri seçmeye dikkat etmek gerekir.”

Belgenin en çarpıcı bölümü, dost ülkelerde, Pentagon’un “sosyalist”, “komünist” ya da “NATO çıkarlarına karşı”  olarak algıladığı kişi ya da güçlere yönelik, dost ülke askeri istihbaratının neler yapması gerektiğini anlatır: “Eğer dost ülke istihbarat birimleri, yöneticileri ve halkı var olan tehlikeyi görmüyor, algılamıyorsa o zaman ‘özel harekat birimlerini’ devreye sokarak, onları uyandırmak gerekir.” FM 30-31B’nin sonunda “Amerikan askeri güçleri ve istihbaratının bu girişimleri hiçbir zaman açığa çıkmamalı ve dost ülkedeki en yakın çalışma arkadaşlarımıza dahi ayrıntılı bilgi verilmemelidir.” denmektedir. CIA eski başkan ve yardımcıları, günümüze değin, bu belge konusunda sorulan soruları yanıtsız bırakmış her seferinde.

Efendim, FM 30-31B ilk kez 1973 yılında Türkiye’de gün ışığına çıktı! Türkiye’yi derinden sarsan terör hareketlerinin ortasında, Barış Gazetesi belgeyi yayınladı. Araştırmacı Daniele Ganser’e göre, belgeyi bulup getiren gazeteciyse ortadan kayboldu! Bundan iki yıl sonra, Albay Talat Turhan belgeyi Türkçeye çevirdi ve Geride Kalanlar Ordusu’nun Türkiye’deki adının kontrgerilla olduğunu açıkladı. Amerikalı Gazeteci Lucy Komisar, 1997 yılında Pentagon’a “Türkiye’deki Geride Kalanlar Ordusu’yla Özel Harp Dairesi (Kontrgerilla) arasındaki ilişkiyi, Pentagon’un hala bu örgüte para ve malzeme yardımı yapıp yapmadığını” sormuş. Bazı uzmanlar “bu işler eskidendi. Hem CIA ilgileniyordu, bizim bilgimiz yok” derken yüksek rütbeli bir subay “bu konular çok gizlidir.” diyerek kestirip atmış!

Şimdi, yetmişli yılarda öldürülen binlerce kişiyi, 12 Mart’ı, 12 Eylül’ü, 28 Şubat’ı, AK Parti’yi kapatma girişimlerini, Taksim katliamını,  yaratılmak istenen Türk-Kürt, Sunni-Alevi çatışmalarını düşünün.

 “Geride Kalanlar Ordusunun” günümüzdeki uzantısının Ergenekon olduğunu da aklınızdan çıkarmayın. Devletin çabalarıyla şu sıralar biraz sinmiş, yeraltına daha da inmiş olabilir. Ama biz, PKK’yı, yandaşlarını,ona bağlı kuruluşları ve terörün her türünü, bu bilgiler ışığında sorgulamadıkça,hep aynı oyuna geliriz. Oyuncular değişir ama “oyun” sürer...

Hiç yorum yok: