28 Ocak 2013 Pazartesi

Eski cezalara bakıp hadım etme tasarısına şükredin-Murat Bardakçı


TÜRKİYE, birkaç günden buyana Meclis’e sunulan “hadım etme” tasarısını konuşuyor. 
Tartışmanın başlamasından buyana bana da arkadaşlarımdan, okuyucularımdan ve seyircilerimden “Osmanlı zamanında tecavüzcülere ne ceza verilirdi?” diye ardarda sorular geliyor...
Klasik dönemde, yani 15. ve 16. asırlarda verilen cezayı hemen söyleyeyim: Tecavüzcünün erkeklik organı kesilirdi. Padişahların “Kanunnâme”lerinde yazılı olan bu ceza sonraki asırlarda fizikî olmaktan çıkartıldı ve uzun süreli hapse çevrildi. 
Aşağıda, Klasik dönemdeki bazı Osmanlı Kanunnâmeleri’nde tecavüz suçlarına verilen cezaları maddeler hâlinde yayınlıyorum. Listeye tecavüzün yanısıra o devirde zinaya verilen cezaları da ilâve ettim ve kanun maddelerinde geçen bazı eski kelimelerin yeni karşılıklarını da gösterdim: 

KIZ VE OĞLAN “ÇEKMEK” 
* Kız ve oğlan çeken (kaçıran, tecavüz eden) kişinin ve hıyanet edip başkasının evine girenin içmeği (âleti) kesile. Kızı yahut avradı çeken kişi o avratla yahut kız ile nikâh kıydırdı ise derhal boşatıla, sakalı kesile ve odunla dövüle. Avrat ile yakalanırsa derhal öldürüle (İkinci Bayezid’in Umumi Kanunnâmesi, madde: 26). 
* Oğlan ve kız çeken (kaçıran, tecavüz eden) kimselerin, hıyanet ile eve girenlerin ve avrat yahut kız çekmeye kalkanların içmeğini (âletlerini) keseler. Bir kişi avradın yahut kızın rızası olmadan onu kaparsa, adamın içmeğini (âletini) keseler ve avradı yahut kızı hiçbir şekilde suçlamayalar. Ama avrat yahut kız bu işe razı olup evinden dışarı erkekle anlaşarak giderse, avradın yahut kızın organını dağlayalar (Kanunî Süleyman’ın Kanunnâmesi, madde: 5). 
* Erkek başkasının avradını öpse, ondan birşey istese yahut yapışsa, kadı dayak ata ve vurulan her sopa başına bir akçe ceza ala (Fatih’in Umumî Kanunnâmesi, madde: 9). 
* Eğer bir kimse karısını bir başka erkekle ilişkide bulunurken yakalasa ve her ikisini de öldürse o kimse yargılanmaz, diyet istenmez, günah işledi diye cezalandırılmaz (Kanunî Süleyman’ın Dulkadir Kanunnâmesi, madde: 13). 
* Eğer evli bir kişi zina yapsa ve yaptığı sabit olsa ve o kişi bin akçelik servete sahipse üçyüz akçe ceza alına. Serveti altı yüz akçe ise iki yüz, daha aşağı ise servetine göre yüz, elli yahut kırk akçe alına (Fatih’in Umumî Kanunnâmesi, madde: 1). 

SAKAL KESME VE DAYAK 
* Kız veya avrat çekip cebren nikâh kıydıran zor kullanılarak boşatıla ve nikâh kıydıran erkeğin sakalları kesilip sıkı bir sopa çekile (Kanunî Süleyman’ın Kanunnâmesi, madde: 6). 
* Bir kimse avradını ......sından tasarruf etse (ters ilişki kurarsa) iyi bir dayak atıp sopa başına bir akçe ceza alına. Bir kimse hayvana tecavüz etse, iyi bir sopa çekip sopa başına bir akçe ödetile (Kanunî Süleyman’ın Kanunnâmesi, madde: 12). 
* Avrat yahut kız, bir erkek hakkında “Bana zinâ kıldı” dese ve erkek inkâr etse, iki tarafın sözüne de inanılmaya. Ere yemin ettirile, eğer “yapmadım” diye yemin ederse avrada sopa çekile ve iki sopa başına bir akçe ceza alına. Ama erkek “Ben bu avrada zinâ kıldım” dese ve avrat reddetse, bu defa avrada yemin ettirile. Avrat “Yaptı” derse erkeğe sopa atıla ve iki sopa başına bir akçe alına (Fatih’in Umumî Kanunnâmesi, madde: 10).

Hiç yorum yok: