11 Şubat 2012 Cumartesi

Merkez Bankası Milli Bir Banka mı ? Ortakları Kim ? TC Merkez Bankası, Milli bir Banka mı ? - Muzaffer Deligöz


Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın Milli bir banka olduğunu mu sanıyorsunuz? Yanılıyorsunuz ..

Bankanın ortakları arasında Yabancı imtiyazlı Banka ve firmaların bulunduğunu biliyor musunuz ? ... Devletin dışındaki yerli-yabancı Banka ve Şahısların Merkez Bankamızdaki hisseleri % 45,  Devletin hissesi ise % 55 Milliyet'te bir Haber yayınlandı: "Merkez'de kâr payı gerginliği:Hissedarlarına kâr payı vermediği için tepki çeken Merkez Bankası’nın (MB) .. genel kurul toplantısının gergin geçmesi bekleniyor." denilen haberde bu hissedarların Banka Yönetimine İbra vermeyecekleri belirtiliyor.

İbra vermeyecek bu hissedarların kimler olduğu açıklanmıyor. Haberin tamamında bu ortakların isimleri yok. Halbuki Merkez Bankası hisseleri isme yazılı olduğu ve Milliyet haberi bunlardan aldığına göre bu kişileri biliyor, ama açıklayamıyor.

Aynen bu güne kadar Devletin de bunları açıklamadığı gibi.. Zira, bunlar Türkiye'yi 1930 lardan bu yana yöneten yabancılar ve yerli iştirakçileri. Yerli ortakların çoğunun gayri Müslim olmaları kuvvetle muhtemel.

Devletin Ana damarı olan Merkez Bankasında 1931 den 1970 kadar Devletin % 15, Devlet dışındakilerin  % 85 hissesi vardı. 1970 de Devletin hissesi % 51 e çıkarıldı. 2002 de de Ak Parti bu hisseyi %55 e çıkardı.

Bu hissedarların Ak Parti Yönetiminde Bankaya söz geçirememeleri bir yana, Banka şu anda onlara kâr da vermiyor. Bu sebeple de huysuzlaşıyorlar, Banka yönetimini, dolayısıyla Hükümeti Milliyet yoluyla tehdit ediyorlar. Milliyet'in bu haberde ibra vermeyecek ortakları açıklamaması da bundan. Aslına bakarsanız ibra vermeyeceklerini söyleyen ortakları Milliyet açıklayamaz.

Türkiye'nin ana damarını elinde tutan bu Banka'nın imtiyazlı ortakları olan Yabancı Banka, firma ve şahısların isimlerini "Bilgi edinme Kanunu" yoluyla Bankadan sordum. Gelen cevapta, web sitesinde ortaklarla ilgili bilgilerin bulunduğu belirtiliyor, ama yine isimler ve hisseler verilmiyor. Web sayfasında ise durum şu şekilde gösterilmiş:


Yani yine yabancı ortak ve hisseler gizlenmiş. Bankanın 10 yıllık bilanço ve Denetim Raporlarını inceledim, hiçbir yerde bu isimler yok. 

Şimdi Sormak istiyorum; neden bu isimler gizleniyor ? Bilinmesi çok mu mahzurlu ?.. 47 yıldır (1923-1970)  bizim ekonomik gücümüz kimin kontrolünde ve elinde imiş, bilelim. Bunu bilsek de birşey yapacak değiliz zaten. Millet olarak böyle bir gücümüz de yok.

Merkez Bankasının yapılan son Genel Kurulunu basından takip ettim. Bu ortaklar yine gizli kaldı. Bunlarla konuşan ve ret oyu vereceklerini belirten Milliyet ve refikleri bu grubu yine açıklamadılar. Sadece 2 yerli isimden bahsettiler. Bunlardan birinin gayri Müslim olduğu adından belli. “Bahar” soy adlı ortak “sadakaya muhtaç kaldık” diyor. Zahir, Bahar Menkul Kıymetler A.Ş. de iflas yolunda ki böyle diyor. Fakat, siz bunlara inanmayın. Ben web’den araştırdım adamın bilançosu süper.    

Türkiye; Demirel ve iştirakçilerinden, Uzan ve hortumcularından, Gizli Devlet ve Ergenekon'dan, Milletvekillerinin kürsü dokunulmazlığına karşı çıkan ama atanmış memur, asker, bürokrat, yargıç vs nin dokunulmazlığını asla bahsetmeyen Medya'dan değil; asıl Devletin Ekonomisine yön veren, Ana damarı tutan TC. Merkez Bankasını 47 elinde tutan ve bilmediğimiz bu ekonomik güçten korkmalıdır.

BUNLARI DAHA YAKINDAN GÖREN VE BU SEBEPLE DE BUNLARA MİLLETİN PARASINI AKTARMAK İSTEMEYEN SAYIN MERKEZ BANKASI BAŞKANINDAN HEPİNİZ ADINA ÜLKEMİZİ AVUCUNA ALMIŞ BU İMTİYAZLI EKİBİ AÇIKLAMASINI İSTİYORUM.

HEPİNİZİ DE; www.tcmb.gov.tr adresine girip, sağ alt kısımdaki "Bilgi Edinme Kanunu" gereği cevap vermek zorunda oldukları Formu doldurup, “Banka ortaklarının kimler olduğunu” sormanızı istiyorum ki 1923 den beri Devleti eline alan bu asalaklar açıklansın.

Para basma ve Hazine işleri 1923 den 1931 e kadar bazı yabancı Banka ve Yahudi kuruluşlarının tekeline verilmişti. Devletinde içinde bulunduğu Merkez Bankası olarak  Kuruluşu: 1 Eylül 1931 tarihinde Hükümet’çe kabul edilen Banka Nizamnamesi (Anasözleşme) ile yapıldı. Banka’nın hisse senetleri dört gruba ayrıldı. A sınıfı hisse senetleri Hükümet kuruluşlarına ait olup, toplam sermayenin %15’ini geçemeyecek. B sınıfı hisse senetleri milli bankalara ayrıldı. C sınıfı hisseler yabancı bankalar ile imtiyazlı şirketlere tahsis edildi. D sınıfı hisse senetleri ise Türk ticaret kuruluşlarıyla Türk uyruklu gerçek ve tüzel kişilere ayrıldı.

1970 de yapılan değişiklik ile Devletin hissesi % 51 e, diğer hisseler % 49 a çekildi. Yabancılara ait hisseler ise % 6 dan fazla olamayacağı hükmü getirildi. Kaç sene sonra ?  47 sene sonra  ancak bu kadar yapılabildi. Şimdi bakalım Ak Parti ne yapabilecek ?

Yani sizin anlayacağınız Paralarımızı basan, Devletin para politikasını yürüten, ekonominin ama damarı eline verilen ve adında  da "Türkiye Cumhuriyet" ibaresi olan bu Banka Milli değil.. 

47 sene sonra yönetimi Devletin eline geçmiş, ama % 45 u hâlâ Devletin kontrolü dışında. Bu hisselerin % 12 si Yabancı ve Yabancılardan farkı olmayanların elinde gibi görülüyor. Gibi diyorum zira, bu ortakları ne Banka bildiriyor ne de Basın. O zaman bize de şüphe etmek düşüyor. Son olarak talep ettiğim bilgilere Merkez Bankası Yönetim Kurulu tarafından gönderilen cevabı aşağıya alıyorum.
Karar okuyucularımızın:
BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU:
Banka’nın hissedarlarının dökümü  aşağıda sunulmuştur:
                                                                                  31.Aralık.2005                                                                               

Hisse Tutarı  TL
Hisse Oranı %
T.C. Başbakanlık Hazine Müst
13,685,300,000
55
T.C. Ziraat Bankası A.Ş.
4,794,800,000
19
Güvenlik Yard. Sandığı Vakfı
1,280,100,000
5
Türkiye Garanti Bankası A.Ş.
620,800,000
2
T. İş Bankası A.Ş.
581,800,000
2
T. Halk Bankası A.Ş.
277,400,000
1
Türkiye Kızılay Derneği
300,800,000
1
T.C. Emekli Sandığı Gen.Müd.
250,000,000
  1
Sosyal Sigortalar Kur.Gen.Müd.
100,000,000
  <1
Diğer
3,109,000,000
12
Toplam
25,000,000,000
100

Hiç yorum yok: