7 Ocak 2013 Pazartesi

Bir garip Alman vakfı... Adnan Öksüz


Kökü dışarda olan bazı vakıf ve derneklerin ne türden çalışmalar yaptıkları, 'sivil toplum örgütlerine yardım ve fon' başlığı altında başka amaçlar da güttükleri her zaman gündemde olan bir konu...

Hep merak etmişimdir; daha Cumhuriyetin ilk yıllarında bir Alman kuruluşunun Türkiye'nin hangi bölgesinde ne kadar kürt, ne kadar alevi, ne kadar süryani yaşadığını merak etmesi ve bunu harita üzerinde gösterip alenileştirmesinin kime ne faydası vardı?

Acaba yakın geçmişte yaşanan kanlı Kahramanmaraş, Çorum, Sivas olaylarında bu tür çalışmaların ve ilgilerin de dahli var mıydı?

Hep mercek altına bulundurulması gereken ve tartışılan bir başka konu; Alman Vakıfları ve bu Vakıfların Türkiye Temsilikleri...

Dikkatimi çekmişti;

Ergenekon davasında tanık olarak dinlenen ve Alman narkotik polisine uzun yıllar tercümanlık yapan araştırmacı Talip Doğan Karlıbel'in bir iddiası ağırlıklı olarak gündeme gelmişti; Karlıbel, Almanya'da Türklere yönelik kundaklama eylemleri yapan Neo-Naziler ile Ergenekon örgütü arasında fikir birliği, sanıklar arasında ise işbirliği olduğunu iddia etmişti...

Bir iddiası daha vardı Karlıbel'in; "Türkiye'de bir Alman vakfı (Heinrich Böll Stiftung) Ergenekon sanıklarından Taner Ünal'a 12 bin 750 mark para verdi..."

Çok ilginç...

O derneğin internet sayfasına baktım.

Şunlar yazılı:

"Heinrich Böll Stiftung Derneği Türkiye Bürosu 1994 yılından beri Türkiye'de faaliyet gösteren Heinrich Böll Stiftung Derneği, Alman Yeşiller Partisi'ne yakın, bağımsız politik bir sivil toplum kuruluşudur.

Türkiye Bürosu bu tarihten beri demokratikleşme, insan ve azınlık haklarının korunması, ekolojik esaslara uygun enerji, iklim değişikliği ve sürdürülebilir kalkınma, küresel ve bölgesel güvenlik politiklarının geliştirilmesine yönelik girişim ve çalışmaları destekleme ve teşvik etme gayretindedir.

Merkezi İstanbul'da bulunan Heinrich Böll Stiftung Derneği Türkiye Temsilciliği Bürosu 15 yıldır yukarıdaki ilkeleri güden, insanlar arasında cinsiyet, etnik köken, din ve renk ayırımı yapmaksızın hukuk devleti ilkeleri temelinde kurulu demokratik toplum düzeninin korunması için çaba sarf eden sivil toplum girişimlerini destekler.

Heinrich Böll Stiftung Derneği'nin çalışma alanları, demokratikleşme, ekoloji, dış ve güvenlik politikaları, Türkiye Bürosu, sivil toplumun güçlendirilmesinin yanı sıra bilim ve siyaset çevreleri ile toplum arasındaki diyaloğun geliştirilmesini destekler ve adil bir küreselleşme sürecinin tesis edilmesi için katkıda bulunur."

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan Alman siyasi derneklerini dolaylı olarak PKK'yı finanse etmekle suçlamıştı, bir konuşmasında...

Erdoğan'ın bu konuşmasına ilk gelen ses ne tasadüf yine bu dernektendi;

Heinrich Böll Stiftung e.V. Eşbaşkanı Ralf Fücks ve Heinrich Böll Stiftung Derneği Türkiye Temsilcisi Ulrike Dufner, ortak yaptıkları açıklamada, şunları ifade etmişti:

"Sayın Başbakan iddialarıyla, derneğimizin Türkiye'deki siyasi muhalefet ile temaslarını PKK'ya destek gibi gri bir alana çekmeyi hedefliyor. Bu, özellikle sivil Kürt muhalefet ile sürdürdüğümüz temaslar için geçerli... Kürtlerin seçilmiş temsilcileri ile temasta bulunmak ve siyasi görüşmeler yapmak bizce normal ve doğaldır.

Kürt sorununa sivil ve barışcıl bir çözüm isteyen her kesim, bu sivil güçleri desteklemek ve görüşmelere dahil olmak zorundadır."

Son bir not..

KÜYEREL diye bir platform var.

Açılımı şu; "Küresel düşünüp yerel davranmak, yerel davranıp küresel düşünmek."

Platformun öncüleri ağırlıklı olarak Marksist solcular...

kuyerel.com adli bir de siteleri var..

Şifreyle giriş yapılabilen sitede yazanlar arasına Halil Berktay, Mehmet Altan, Nabi Yağcı, Mithat Sancar, Ali Bayramoğlu, Cemil Ertem, Fuat Keyman, Ergin Cinmen, Etyen Mahçupyan, Tuna Bekleviç gibi isimler de var..

Geçen Cuma günü KÜYEREL Platformu Taksim Hill Otel'de Doç. Ferdan Ergut'u ağırladı...

Ferdan Ergut kim mi?

Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Tarih Bölümünde Doçent, Eşitlik ve Demokrasi Partisi (EDP) Genel Başkanı ve Tarih Vakfı Başkan Yardımcısı...

Ergut, 'Yeni Sol: Peki ama nasıl?' sorusunun cevabını anlattı..

Katılımcılar arasında Nabi Yağcı da vardı, Ufuk Uras da...

Konferansın sponsoru hangi kuruluştu, biliyor musunuz?

Heinrich Böll Stiftung Derneği...

İlginç değil mi?

Hiç yorum yok: