8 Aralık 2012 Cumartesi

Babil sistemi tekrar nasıl inşa ediliyor? -MELİH OKTAY

Babil sistemi tekrar nasıl inşa ediliyor?
Babil sistemi tekrar nasıl inşa ediliyor?
Britanika Ansiklopedisine göre, Babil’de IGIBI ailesinin kurduğu IGIBI bankaları, hükümetin/tapınağın kasasında duran mallara karşılık borç para üretiyordu. Bu sistem Rothschild’lerin 18.yüzyıl Avrupasında uygulamaya başladığı sistemin yani BDPS’nin aynısı idi.

MELİH OKTAY 

Mezopotamya’da tapınaklar banka görevi görürlerdi.

Rahipler, tanrıların adına iş yaptıklarından halk onlara güvenir ve mallarını teslim ederlerdi.

Tarihi kayıtlar, tapınaklar ile bankacıların gizli, girift ilişkisini ortaya koyuyor.

***

Britanika Ansiklopedisine göre, Babil’de IGIBI ailesinin kurduğu IGIBI bankaları, hükümetin/tapınağın kasasında duran mallara karşılık borç para üretiyordu.

Bu sistem Rothschild’lerin 18.yüzyıl Avrupasında uygulamaya başladığı sistemin yani
BDPS’nin aynısı idi.

IGIBI bankaları da kasadaki maldan çok daha fazla miktarda borç para üretiyor ve yepyeni ürettiği borç para ile ‘faiz’ kazancı elde ediyordu.

BDPS’ciler, Babil’de kil üzerinde yapıyorlarmış bu işi. Bugün ise plastik.

Para basmada devletüstü tekel güç olan ‘IGIBI’ ailesinin bankaları bu muazzam finansman yetkisini de arzusuna göre kullanabilir, menfaatine uygun projeleri destekleyebilirdi.

Babylonian Woe’ın yazarı David Astle’a göre Babil sürgününde İsrailoğullarından bir grup IGIBIbankacılık sisteminde önemli rol oynuyorlardı:

‘İsrailoğulları, Babil para endüstrisinde üst mevkilere yükselmiş olmalılar...Babil
zamanında, Hz. Musa’nın kanunlarına sırt çevirerek para ticaretinin en gizli sırlarını öğrenmişlerdi...Ne ilginçtir ki Pers güçlerinin Babil istilasından hemen sonra İsrailoğulları’nın anavatanlarına geri dönmelerine izin verildi. Ayrıca kabile hayatlarını ve tapınaklarını tekrar inşaa etmeleri için her türlü destek sağlandı...Bütün bu veriler Yahudi bankerlerinin Perslileri finanse ettiğini açıkça
ortaya koyuyor.’

***

Hz. Süleyman’ın ölümünden sonra İsrailoğulları ikiye bölünür.

Kuzeyde İsrail, güneyde Yahuda..

İsrail Asurlular tarafından, Yahuda ise Babiller tarafından sürgüne gönderilir.

İsrailoğullarının dönüm noktası Babil Sürgünü..

İsrailoğullarından bir grubun dinlerini hafife alıp Babil’in putperest yaşantısına asimile olması..

Ve Musa şeriatının dışında hareket eden bu putperest grubun Babil’de para sistemini ellerinegeçirmeleri..

Günümüze kadar gelen uluslararası para sistemi işte bu dönemde keşfediliyor..

BDPS’nin 17. Yüzyıldan itibaren Avrupa’ya girmesi..

2.Dünya savaşı sonrasında ise İsrail’in tekrar kurulması..

Rothschild ve Rockefeller gibi bankerlerinin savaşın finansmanında oynadıkları rol...

Zamanında Perslileri Babil savaşında finanse ettikleri gibi..

İsrail’in bugünkü para birimi Shekel..

Ne tesadüf, Babil’lilerin para biriminin adı da Shekel...

***

BDPS, Babil’de ortaya çıkmış çok eski bir hile.

Her ne kadar İsrailoğullarının hepsi sistemin sahibi olmasa da çoğu, içlerinden bir avuç insanınBDPS’yi kullanarak zulüm yapmasına sessiz kalıyor ve hatta destekliyor.

Bir bakıma bugün Rothschild gibi aileler Samiri’nin rolünü oynuyorlar.

Ve diğerleri Samiri’ye uyuyorlar.

BDPS ise şehvet ateşinde erimiş nefislerin üzerine Samiri’nin attığı toprak misali..

Çünkü bu atılan toprak yani BDPS, ‘Frankçi, Sabatayist’lerin şeytani projelerinin ‘ses’ getirmesinisağlıyor.

BDPS ile körüklenen televizyonları, gazeteleri, filmleri, sanatçıları, yazarları, öğretmenleri,profesörleri ‘böğürüyorlar’ ve kötülüğün, günahın mümkün olduğunca
yayılmasında ‘Hizbuşşeytan’ üyesi olarak görevlerini yerine getiriyorlar.

Ve günahı ‘kutsal’ gören Frankçi/Sabatayist zihniyetin ürünü olan bu Lusiferperest sistem ise diğer İsrailoğullarına ve elbette tüm insanlığa ‘altın buzağı’ olarak sunuluyor.

Lakin her ne kadar çoğunluk Samiri’ye uysa da İsrailoğullarının içlerinde az da olsa ‘Neturei Karta’ gibi Hz.Harun takipçileri de var.

Kısacası BDPS tüm İsrailoğullarının ortak projesi değil.

Bir grup ‘Lucifer’ yani ‘Şeytan’ a tapan Sabataycı/Frankçi bir grup putperestin ‘İblis’i dünyaya,insanların üzerine egemen kılmak adına uyguladıkları hain bir proje...

Lanetli olan ise bu şeytani grubun ‘sapkın’ zihniyeti..

***

Öte yandan gerçek soru ise şu: Bugün bu sistemi altın buzağı gören müslümanlara ne olacak?

Devir değişti, Musa dağa çıktı, artık Samiri’nin sistemine ayak uydurmalı; çağdaş, modern olmalı diyen müslümanlara...

Unutmamalı ki Hz. Musa da müslümandı, onu takip eden İsrailoğulları da.

Bir de olaylara bu zaviyeden bakmalı.

Günümüzde Samiri sadece Yahudi ırkına mı, yoksa tüm insanlığa mı ‘altın buzağıya’ tapmayı telkin ediyor?

Ve bugün altın buzağıya tapan sadece Yahudiler mi? Yoksa içinde Türk, Kürt, Arap müslümanlarının da olduğu milyarlar mı?

Hiç yorum yok: