25 Ocak 2013 Cuma

CHP ve Kürtler- Taha AKYOL


İZMİR milletvekili Birgül Ayman Güler, "Türk ulusuyla Kürt milliyeti eşit olamaz" diye konuştu . PKK hareketi bu sorunu "demokrasi" bağlamında değil, "eşitlik" bağlamında dayatırken, CHP'li vekilin de bu sorunu "eşit olamaz" bağlamında ele alması vahim bir hatadır .

Birgül Hanım, tepkilerle karşılaşınca "ulus" ve "milliyet" kavramlarının farklı olduğuna dair 'kitabi' izahlara kalktı . 
Demek ki sözleri "izaha muhtaç"tı! Daha kötüsü, kitabi kavramlar ne olursa olsun, belli ki Birgül Hanım, Kürt vatandaşlarımızın duyguları hakkında bir algıya sahip değil . Onun için duyguları tahrik etti, CHP örgütlerinden tepkiler geldi . 

CHP'yi birleştiremeyen bu anlayış, Türkiye'yi nasıl birleştirir? 1930'LARDAN DERSLER GÜLER Hanım, yol açtığı hasarı onarmaya çalışacağına, ısrar etti . Sözlerini "Kemalizm ve sosyal demokrasi"den bahsederek savundu . 

Atatürk 1935 Ağustos'unda Başvekil İsmet Paşa'yı, 1936 Kasım'ında İktisat Bakanı Celal Bayar'ı doğu illerine gönderdi, rapor istedi . İzlenen politikalar hakkında tereddütler vardı çünkü . 

İnönü'den farklı bir yaklaşımı olan Celal Bayar raporunda "Şeyh Sait ve Ağrı isyanlarından sonra Türklük ve Kürtlük ihtirasının karşılıklı şahlandığını" belirtti . 

İsyanı bastırmak için şiddet kullanılmasının normal olduğunu ama artık ayrım yapmadan "mutedil bir siyaset" izlemek gerektiğini vurguladı! Kürtlere iyi davranılmadığını anlatan Bayar şunları yazdı raporunda:

"Kendilerine yabancı bir unsur oldukları resmi ağızlardan da ifade edildiği takdirde, bizim için elde edilecek netice, bir aksülamelden (tepkiden) ibaret olabilir . 
Bugün Kürt diye bir kısım vatandaşlar okutturulmamak ve devlet işlerine karıştırılmamak isteniliyor . " 

Dışlanma, aşağılanma duygusu, yıllarca Kürt milliyetçiliğini besledi; gelinen nokta ortada! MİLLİ MÜCADELE DERSLERİ ATATÜRK'ün bir de Milli Mücadele dönemindeki politikası vardır . Kürt şeyh ve beylerine sıcak mektuplar yazmıştır, bunlar Nutuk'ta mevcuttur . Meclis'te yaptığı konuşmalarda kimliklerden saygıyla bahsetmiştir, bunları birçok yayında görebilirsiniz . 

Bir de Ekim 1919 tarihli Amasya Protokolleri vardır; "Kürtlerin gelişme serbestliğini sağlayacak şekilde ırk (kimlik) hukuku ve sosyal haklar bakımından desteklenmeleri" ve bunun "şimdiden Kürtlerce bilinmesi hususunun uygun görüldüğü" belirtilmiştir . Protokoller'in bu bölümü uzun süre sansürlenmiştir . 

Milli Mücadele ruhu ve stratejisi birleştiricidir; değil Kürtleri yok saymayı ve rencide etmeyi, onların gönlünü kazanmayı esas almıştır . 

Elimizi vicdanımıza koyalım ve aklımıza başvuralım, bugün bize lazım olan, 1930'lar mıdır, Milli Mücadele ruhu mudur? CHP'NİN SIKINTISI CHP sosyal demokrat bir parti olamamanın sıkıntılarını yaşıyor . Kemal Kılıçdaroğlu ile sosyal demokrasi yönünde önemli adımlar atıldı fakat zaman zaman böyle birileri çıkıp kendi partisinin eteğinden geri çekiyor!

Bunun son örneği Birgül Ayman Güler'in bu esef verici sözleridir . "Duygusal kopuş"u derinleştirmiş, partisini zora sokmuştur!

Akif Hamzaçebi'nin ve Genel Başkan Kılıçdaroğlu'nun hem partide sorun çıkmasını önlemeye, hem Güler'in verdiği hasarı onarmaya çalışan açıklamaları, vaziyeti ne kadar kurtarabilmiştir, emin değilim . 

Hepimiz aklımızı başımıza alalım, dilimize hâkim olalım . Keskin sirkenin küpüne zarar vereceğini iki tarafın şahinleri asla unutmamalıdır .

Hiç yorum yok: