16 Şubat 2012 Perşembe

Paranın rolü - Mahir Kaynak

Paranın bireyler için önemi tartışılmaz ama dünyaya yön verdiği söylenirse şüpheyle karşılanır. Para gerçekte bir kağıt parçası ya da kağıt üzerine yazılmış rakamlardan ibarettir. Onun önemi karşılığında alınan mal ve hizmetlerdir. Yani para kendi başına bizi bir yere götürmez ama onunla aldığımız araba bu işi görür. Ancak bugüne kadar pek tartışılmayan konu onun siyaseti nasıl yönlendirdiğidir.


İkinci Dünya Savaşından sonra Bretton Woods’ta Dünya para sistemini belirleyen bir anlaşma imzalandı. Buna göre devletler, eskiden olduğu gibi, paralarını merkez bankasındaki altına karşılık olarak çıkarmayacak, bunun yerine ABD, doları altın karşılığı çıkaracak ve ülkeler de dolara karşı para çıkaracaktı. Ülkelerin parası dolar aracılığıyla altına bağlanmıştı. ABD her ülkeye bir ons altın karşılığında 35 dolar vermeyi taahhüt ediyordu.
ABD kasasındaki altının karşılığının çok üstünde para bastı. Ama ellerinde para tutan ülkeler dolar karşılığında altın istemeye başladılar. Fakat ABD’nin bunu karşılaması mümkün değildi. ABD soruna kolay bir çözüm buldu. Bu çözüm tek cümleden ibaretti ve ABD anlaşmanın geçersiz olduğunu söylüyordu. Bundan sonra paranın karşılığı altın olmaktan çıktı ve döviz kurları esnek hale getirildi.
Bu olayı anlatmamızın nedeni günümüzde, aynı olmasa bile, benzer bir durumla karşılaşmamızdır. Bugün paranın değerini satın alacağı mal ve hizmetler belirlemektedir. ABD, eskiden olduğu gibi, mal ve hizmetle karşılayamayacağı kadar çok dolar çıkarmıştır. Eğer elinde dolar tutanlar ABD’ye al doları ver malı deseler ABD bunu karşılayamaz. Ancak ellerinde dolar tutanlar bu yola sapmıyorlar. Çünkü böyle bir durumda doların değeri sıfıra iner ve herkes alacağını kaybeder. Mesela elinde en çok dolar tutan ülke olan Çin bunu saklamaya devam ediyor. İstese doların değerini çok düşürür ama bu durumda elindeki tüm dolarlar değersiz hale geleceği için en çok kaybeden o olur. ABD prestij kaybeder ama, yeni bir para çıkarmak da dahil, para sorununu halletmek mümkündür.
Bir paranın değeri sadece onu çıkaran ülkede satın alacağı mal ve hizmetlerle ölçülmez. Eğer bu para dünya ölçeğinde satın alma gücüne sahipse miktarı artırılabilir. ABD parasını geniş bir alanda kullanılır hale getirmek istiyor. Bunun en kolay ve güvenli yolu herkesin muhtaç olduğu bir malı dolarla satın alabilmektir. Bunun için en uygun mal petroldür. Eğer petrol üreten ülkeler mallarını dolarla satıyorsa herkes bu ihtiyacını karşılamak için dolar tutmak zorundadır. Bir de petrolün fiyatı artarsa dolara talep de artar. Bugün arz ve talebin etkisini aşan fiyat yüksekliğinin sebebi budur. 
ABD petrol ihtiyacını karşılamak için Ortadoğu’da egemenlik peşinde değil çünkü böyle bir sorunu yok. Acaba bölgede Arap Baharı olarak adlandırılan gelişmelerin amacı ne? Bunun demokrasi talebi olduğunu söyleyenlere hiç katılmıyorum. Demokrasi siyasi hedeflere ulaşmak için kullanılan bir fantezi. Dünyada hiçbir zaman din, ideoloji ve demokrasi benzeri yapılanmalar için mücadele edilmedi bundan sonra da olamayacak. ABD bölgede egemen olacak ve petrol dolarla satılacak.
Osmanlının tasfiye nedeninin petrol olduğunu anlasak bugünü daha iyi değerlendiririz.

Hiç yorum yok: