1 Kasım 2012 Perşembe

KIRGIZLARIN-OGUZLARIN (TÜRKMENLERIN) TARIHI VE ETNIK BAGLARI Doç. Dr. Olcobay K. KARATAYEV


KIRGIZLARIN-OGUZLARIN (TÜRKMENLERIN) TARIHI VE ETNIK BAGLARI
Doç. Dr. Olcobay K. KARATAYEV
Kirgiz Milli Devlet Üniversitesi Tarih Bölümü Ögretim Üyesi


Türkiye Türkçesine Aktaran:
K. I. N. Mustafa KALKAN
Kirgiz-Türk Manas Üniversitesi Tarih Bölümü Ögretim Görevlisi


Orta asirlarin ilk dönemlerinde Kirgizistan’in çevresi, çesitli medeniyetlerin, dil
kusaklarinin /Fars, Türk, Arap daha sonra Mogol/ her türlü dini inanisin, akimlarin
kaynastigi, sentez haline geldigi bir arena olmustur. Ülkemizin her bölgesinde, -sinirlari
dahilinde-, konar-göçer kavimlerin ve yerlesik medeniyetlerin / medeni hayati-maiset
tarzlari / yasadiklari bilinmektedir. Elbette, bu bölgede komsu olan devletlerin
uruglarinin etnik yapilari hakkinda bilgi edinme mecburiyeti vardir. “Oguz” adini iki
bölüm altinda incelemek gerekmektedir. Oguz etnolojisi, orta asirlarda Oguz-Türkmen
dilini konusan uruglar federasyonunda veya günümüzde Türk dilinin Oguz lehçesi
kolunu konusan devletlerde / Türk, Azerbaycan, Türkmen, Gagavuz (Gökoguz) v.d/
kullanilmistir. Kirgizlarin ve Oguz-Türkmen uruglarinin arasindaki etnik baglar, M. S.
VI.-VIII. asirlardan itibaren baslamaktadir. Göktengri dinine inanan Oguz-Türkmen
uruglari, Altay daglarindan Sir Derya’nin yukari akim bölgelerine kadar yerlesmistir.
Kisaca ifade etmek gerekirse bu topraklar bugünkü Kirgizistan’in sinirlari dahilindedir.
Kirgizlarin, Oguzlar ile komsuluklari hakkinda malumat veren ilmi nitelikli kaynaklarda
oldukça degerli bilgiler vardir (Djikieva, 1988:175-179).

Akademik V. V. Barthold, Oguzlarin, Merkezi Asya’daki / Güney Sibirya,
Mogolistan / Türklerinin, Orta Asya’da yer degistiren bir bölümü oldugu, daha sonra
“Türkmen” diye adlandirildigini açiklamaktadir (Agadjanov, 1973:19). Mahmud
Kasgari, Divanu Lügati’t Türk /XI. asir/ adli eserinde asagidaki bilgileri vermektedir:
“Türkler aslinda 20 urugluk bir eldir. Ben, Rum’dan doguya kadar olan bölgelerde
Müslümanlari ve diger ülkeleri zikrettim. Rum’a yakin olarak ilk önce Peçenek daha
sona Kipçak (Kipsak-Polovets), Oguz, Yamak, Baskurt, Kay, Basmil, Yabaku ve Tatar
daha sonra Kirgizlar yasamaktadir. Kirgizlar, Çin’e (Kitay’a) yakin yerlesmislerdir
/Kasgari, Divanu Lügati’t-Türk, Taskent, C. I, s. 64/ demektedir. Kasgari daha sonra
“...Kirgiz, Oguz, Kipçak, Tuhsi, Yagma, Çaruk, Çigil gelir, dilleri temiz Türk dilidir


(Kasgari, 1960:C. I:66). “Oguzlar, Türklerin bir bölümüdür. Onlar, temiz Türkmen’dir.
Oguzlar, 22 urug olarak yasamaktadirlar. Her birinin kendine has isareti, en-damgasi
vardir” diye yazmistir (Kasgari, 1960:1-89).

Kirgizlar ile Oguz-Türkmen uruglari arasindaki etnik baglarin, Güney Sibirya ve
Mogolistan’in sinirlarindan baslayarak bugünkü Kirgizistan’in etnik sahasinda olustugu
süphesizdir. Buna urug urug, devlet tanimlamalarindaki /isimler/ yer adlari, uruglarin
en-damgalari, verilen bilgiler, folklor ile ilgili veriler, delil olarak kabul edilmektedir.
Türkmen tarihi arastirmacisi S. Ataniyazov; bugün birbirinden çok uzakta yerlesmis
olan iki devletin eski dönemlerde etnik, dil ve medeni baglari bulunan Türkmen-Kirgiz
isimlendirmelerindeki paralellige dayanarak açikladigini belirtmektedir (Ataniyazov,
1988:18). Yazar, Türkmen-Kirgiz adlandirmalarinda tekrarlanan 163 paralelligin
oldugunu ifade etmektedir. Biz, birinci elden kaynaklarda mevcut olan Kirgiz
adlandirmalarinin, Türkmen birligindeki etnik isimlendirmelerle 175 paralelligin oldugu
hatirlatmak istedik. Adlandirmalarin semantigindeki, fonetik kurulus benzerligine
dayanan çok sayidaki benzer isim, Orta asirlarin ilk dönemlerinde yakin bölgelerde
yerlesen Kirgiz-Türkmen uruglarinin /Kirgiz ve Oguz-Türkmen uruglari -O. K /
aralarinda etnik, medeni baglarin oldugunu netlestirmektedir. Kirgiz folklorcusu S.
Abdrakunov, “Manas” Destani’nin kaynaklarina dayanarak yapmis oldugu
arastirmalarda, Kirgiz ve Oguz-Türkmen etnik baglarindaki Kipçak kusaginin önemli
bir rolünün oldugunu belirtmektedir. Bu önemli fikir, ayrica farkli arastirmacilar
tarafindan defaatla arastirilmaya muhtaç görünmektedir.

Etnik baglarin menseini inanilir delillerle açiklamak gerekir. Kirgizlarin Içkilikler
urug birliginde yer alan Kandi urugunun içindeki “Türkmen” adi bugünkü Türkmenlerin
urug birligindeki /Igdir ve Çovdur uruglari-O. K/ Manas adlandirmalarinda dikkat
çekmektedir. Kirgizlarin, Içkilikler / Bulgaçilar / boy birligindeki Teyit urugunda, Orta
asirlarin ilk dönemlerinde Oguz-Türkmen etnik bölgelerinde bilinen Tekren, Köklen
/Kökülen/, Kizil Bas, Teke ve Çövdör etnik birligi vardir. Zikredilen adlandirmalarin,
iki devletin sosyal yapisi içinde yer aldigi görülmektedir, burada Türkmenlerin en
büyük uruglarindan bölünen adlar olarak bilinmektedir (bkz. Ataniyazov, 1988:52, 53,
58, 112). Kirgizistan’in topraklari dahilindeki Akman ve Arslanbap / Bazar Kurgon
Reyonu/ yer adlari, Oguz-Türkmen uruglarinin biraktigi izler olarak kabul edilmektedir.
Türkmen Salorlari’nin (Salur) birliginde yer alan “Akman” adlandirmasi, Kirgizlarin
Munduz urugunun içinde “Akman” sekline görülmektedir. IX. X. asirlarda Oguzlarin
boy birligi içinde yer alan en büyük uruglarin “Akman” ve “Karaman” adli urug
birliklerinin oldugu bilinmektedir. Bugünkü Türkmen boy birliginde “Arslanbap” adli
urug “Aslan gibi adam” anlamini düsündürmektedir (Ataniyazov, 1988:24).
Kirgizistan’daki Ak Öküz, Yedi Öküz, Kongur (Konur), Öküz, Öküz Basi v.d. yer
adlarinin, Manas Destani’ndaki Öküz-Keçüü; Öküz Ötmek, Öküz Asuu gibi yer ve su
isimlerinin etnik hususiyetlerini ön plana çikardigi süphesizdir (Moldobayev,
1995:163). Türkmen uruglarinin en büyüklerinden olan Ersari urugunun paraleli

Kirgizlarin Kesek urugunun içinde yer alarak “Ersari” sekliyle görülür. En eski Kirgiz
adlandirmalarindan biri olan “Munduz” etnik adlandirmasi, Türkmen Salorlarda
görülür. Bu adlandirmalarin iki millette mevcut olmasi Merkezi Asya’nin /Kuzey
Sibirya, Mogolistan/ etnik birliginin içinde yer aldigi anlamina gelmektedir. “Munduz”
etnik isimlendirmesi bugünkü Altay Türklerinin boy birligi içinde de muhafaza edilerek
günümüze kadar ulasmistir.

Eski iki etnik birligin isim bagina, folklorik materyallerde de rastlanilmaktadir.
Hive Hani Ebu’l Gazi Bahadir Han’in Türk Seceresi /Secere -i Türk/ adli kitabinda
Kirgizlar, efsanevi Oguz Kagan’in torunu olarak kabul edilmektedir (Abul Gazi,
1906:25). Kirgiz secerelerinde: “Mogol Han’dan Oguz Han, Oguz Han’dan Deniz Han,
Deniz Han’dan-Kirgiz türemistir. Kirgizlarin idarecile ri-yabgu seviyesindeki
yöneticilerini “Inal” olarak isimlendirdikleri malumdur diye ileri sürülen fikirler vardir
/Sanciraci Canibayoglu Saparbek, urugu Bargi, 1908 yilinda dogmus, Alay Örönü,
Kabilan Köl Köyü/. Kirgizlarin, Kipçak urug birligi içinde yer alan “Yolatan” adinda
taninan bir urugu vardir. Türkmenistan’daki boy birliginden sorumlu olan idare,
Yolatan boyunu bilmektedir. Uuz (Oguz) Han-Manas’in eski atalarindan biri olarak
isimlendirilmektedir. Sanciralara göre, Güney Misir’a ve Bati Baray’a kadar olan
yerlerde yasayan ülkeleri boyun egdirerek, güçlü imparatorluk tesis eden büyük bir
kagandir.

Kirgizlar, Oguz Kagan’i, “Uuz Han” diye isimlendirmislerdir (Manas, 1995:307).
Kirgiz etnografi I. B. Moldobayev, “Manas” destani ile ilgili olarak yapmis oldugu
çalismalarda Kirgiz-Türkmen /Oguz-Türkmen/ etnik yakinligi hakkinda birçok
benzerlik örnegi vermektedir (Moldobayev, 1995:159, 165). Ebu’l Gazi’nin verdigi
bilgilere göre Oguz-Türkmen uruglarinin Orta asirlarin ilk dönemlerinde yerlesmis
olduklari yerler, doguda Issik Köl, batida Kara Kum, güneyde Yenikent sehirlerine
kadar olan bölgelerdeki boylar meskun olduklari yerleri belirlemislerdir. Türkmen halk
edebiyatinda (agizdan agiza aktarilarak gelen haberlerde) efsanevi Oguz Kagan’in
merkezinin (ordasi-otagi), Issik Köl’de bulundugu zikredilmektedir (Ist.
Turkmenskoy; 1974:177). Kirgizlarin ve Türkmenlerin / Oguz–Türkmenlerinin /
birliginin Orhon-Yenisey kitabelerinde, Kasgarli Mahmud’un “Sözlügü”nde, Çin
yilliklarinda, Arap-Fars kaynaklarinda belirtilen Merkezi Asya’ya / Güney Sibirya,
Mogolistan’da yasayan boylar/ yakin yerlerde yasayan boylar olarak bilinen: Tatar /
Mungus / Tatar/ Alili / Kipçak-Kipcak / Alili / ,Tata / Solto /-Tatlar / Arsari / ,Toguz /
Bagis /-Dokuz /Olam/ Çarik / Kitay / -Çarik / Teke, Geklen/ Kizil Bas / Teyit / -Kizil
Bas / Ermeli /, Cabagi / Saruu / Yabi / Geklen / , Ay Tamga / Saruu / -Ay Tamgali /
Nuratin Türkmenleri / ,Üç Ok / Basiz / -Üç Ok / Ermeli /, Üçok Tamga / Kangdi / -
Üçok / Türkmenlerin en büyük boy birligi /, Munduz-Munduz / Arsari /, Teke / Teyit / -
Teke / büyük boy birligi / , Barak / Adigene / -Barak / Geklen /, Manas / Çekir Sayak / -
Manas / Igdir / v.d / boylar dahil edilir. Adlandirmalar, iki milletin etnik baginin eski
Türk devrinden basladigini göstermektedir. Bununla birlikte, Kirgiz ve Türkmen sosyal
birligine giren Mogol etnik birligine deginirsek bu boylar söyledir: Nogay-Nogoy /Çerik / -Nogoy / Hatap /, Kalmak / Teyit / -Kalmak / Ata, Çovdur / , Gerey / Dööles / -
Girey / Teke / , Merkit / Dööles / -Merkit / Salor / Mogol / Orgu / -Mogolciklar / Alili / ,
Mangit / Mungus / -Mangit / Arsari /, Kongurat – Gongurat / Alili / v.d / . Bu örnekler,
iki milletin etno-genetigindeki tarihi etaplarin birbirine olan benzerligini
göstermektedir. Yukaridaki etnik isimlendirmeler, bugünkü Azerbaycan’in cografi yer
adlarinda da görülmektedir. Onlar asagidaki gibidir: Kayalu / Kay /, Ganlikend / Kanli-
Kangli / , Uygurkend / Uygur /, Bayatli / Bayat / v.d.

Etnolojik isim paralelliklerine dikkat edilirse bazi Kirgiz uruglarinin Türkmenler
ile çok yakin etnik yakinliklarinin oldugu görülecektir. Örnek olarak Kirgizlarin Teyit
urugunun birligindeki adlandirmalar ile Türkmen adlandirmalarinin 14. Kecek
urugunun-15, Mungus- 19, Bagis - 22, Basiz- 17, Sari Bagis - 31, Çekir Sayak- 17,
Agigene urug birligi- 34, v.d. paralellikler hatirlanmalidir. Asagida etnik, tarihi baglari
ispatlanan Kirgiz-Türkmen / Oguz-Türkmen / etnolojik isim benzerliklerinin paralel
isim tablosu verilmistir:

Kirgiy / Cetigen / -Kirgili / Mukri 1/, Çarik / Kitay / - Çarik / Geklen / Börü /
Adigene / -Beri / Teke /, Nogoy / Çerik, Kitay / - Nogay / Hatap / Kudaykul / Çerik / -
Kudaykuli / Emreli /, Derbis / Cetigen / -Darvis / Emreli / Teken / Teyit / -Tekren /
Arsari /, Kalmak / Teyit, Bagis /-Galmik / Ata, Emreli, Geklen /, Geklen / Teyit / -
Geklen / Büyük boy birligi /, Kyaldar / Teyit / -Kyal // Kyallar / Bayat, Emreli /, Bayat /
Teyit / -Bayat / Türkmenlerdeki Büyük boy adlandirmalari /, Kaska / Basiz, Teyit,
Kipçak / -Gaska / Arsari /, Kizil Bas / Teyit / =/ Gizil Bas / Arsari, Emut (Yemut), Ata /
,Cindiler / Mungus / Cinli / Arasri, Olam, Tere, Sarik /, Kesek / Büyük uruglarin
adlandirmasi /= Alti Kesek / Çovdur /, Altinçi / Kesek / = Altilar / Arsari / Atalar /
Teyit, Kesek /= Ata/ Büyük Türkmen Urugu /, Abil / Teyit / = Avil / Olam /, Bekler /
Teyit / = Begler / Alili, Arsari /, Ersari / Teyit / = Arsari / büyük urug adlandirmalari /,
Kön Köçök / Teyit / = Köçök / Emreli / Karga / Kesek, Mongoldor / = Garga / Ata,
Geklen /, Kizil Ayak / Kesek / = Gizil Ayak / Arsari /, Kizil Bas / Kesek, Kipçak /
=Gizil Bas / Teke, Geklem, Arsari, Çovdur / Padar / Kesek / = Padar / Geklen /, Ay
Tamga / Saruu / Döölös /, =Aytamg ali / Nuratinlik Türkmenlerde /, Gerey / Döölös / -
Girey / Teke, Arsari, Geklen /, Karinçi / Döölös / = Karinlar / Teke /, Kos Tamga /
Döölös / = Gos Tamg ali / Nuratinlik Türkmenlerde /, Merkit / Döölös /,Merkit / Salor /,
Babaçal / Boston/ = Babaçal / Emut/, Batir / Basiz, Boston, Mungus / = Batir / Arsari /,
Karcaadi / Boston / = Garcav / Arsari /, Orustar / Cediger / = Orus / Olam, Emut, Salir /,
Sazan / Boston / = Sazanda / Emreli /, Sari / Mungus / = Sari / Arsari, Emreli, Salir
Teke / , Mangit / Mungus / = Mangit / Arsari /, Kazak / Kazak, Mungus, Solto / =Gazak
/ Anevli / Arsari / Bayat / Sarik /, Arik / Mungus / Bugu / = Arik / Arsari, Emut, Ata,
Teke /, Kara Moyun /, Cetigen, Mungus /, Gara / Arsari /, Canibek / Mungus, Cetigen,
Bugu / = Canibek / Sarik /, Tü mön / Mungus / = Tümön / Teke /, Bagaçi / Mungus / =Bagaca / Ata, Teke, Sarik / Kipçak / Gipçak / Alili /, Carti Bas / Kipçak / = Carti / Salir
/, Omonok / Kipçak / = Amanek / Yesgi /, Kabil / Kipçak / -Gabil / Teke /, Surnay /
Kipçak / = Surnay / Teke /, Parça / Kipçak / = Parça / Çovdur /, Toguz / Kipçak / =
Olam /, Çiçvas / Kipçak; Mungus / = Çiçmaç / Nuratinlik Türkmenlerde /, Kara Ton /
Cediger / = Kara Içmek / Teke /, Kulcabay / Cediger / = Gulcabay / Sarik /, Bayandi /
Cediger / = Bayandur / Bayandu, Geklen /, Niyaz / Cediger, Sari Bagis / = Niyaz /
Geklen /, Sadik / Cediger, Basiz / = Sidih / Sarik /, Mongol / Bagis / = Mongol / Alili /,
Ak Köynök / Bagis / = Ak Göynök / Emut, Alili /, Kök Moyun / Bagis / = Kök Boyun /
Teke, Ahal /, Sapalak / Munduz, Bagis / = Sabalak / Salir /, Sopu / Bagis / -Sopi /, Ata ,
Sih, Ömut, Bayat /, Atake / Bagis, Adigene, Kitay / = Atake / Arsari /, Toruk / Bagis / -
Toruk / Emut /, Çerik / Bagis / = Çerikli / Nuratin Türkmenleri /, Bitike / Bagis / = Bitik
/ Hidirli /, Acibek /, Bagis, Kongurat, Solto / = Acibek / Geklen /, Torgoy / Cetigen,
Saruu / = Torgoy / Arsari, Sarik /, Çagir / Azik / -Çagir / Arsari /, Cabagi / Saruu / -Yabi
/ Geklen / ,Karagul / Çeriik / = Garagul /, Süyündük / Kipçak / = Söyindik / Teke /,
Yerdenehediger /-Erden / Sarik /, Seyit / Bagis, Saruu / = Seyit / Anevli /, Isa / Bagis /
Mungus / = Isa / Ata, Salir /, Tüktüü Kurt / Saruu /= Gurt / Sarik, Salir, Sih /, Kizil Kurt
/ Döölös / = Sarik, Salir, Sih /, Çayan / Saruu / = Çayanli / Salir / Balikçi / Saruu / =
Balikçi / Arsari, Emreli /, Seker / Saruu, Kitay / = Sekerek / Arsari /, Çokoy / Cetigen /
= Çokay / Yesgi-Esgi /, It Emgen / Cetigen /- It Emen / Teke /, Kuttuk / Kongrat /
Kusçu / = Gutli / Teke /, Tülkü / Kongrat, Solto, Sari, Bagis / = Tilki / Teke, Emreli /,
Kargatay / Kongrat / = Garga / Ata, Emreli, Teke /, Toktomus / Basiz, Kongrat / =
Togtamis / Geklen, Tekren /, Kerki Tamga/ Basiz, Sayak / = Kerki / Teke /, Kaman /
Basiz /-Çoçkalar / Sayatli /, Karagana / Basiz / = Garagana / Mukri / Tayçi / Basiz / =
Tayçi / Esgi /, Bakti / Basiz, Kitay / = Bagti / Karadasli /, Asir / Basiz /=Asir /Arsari /,
Temir / Basiz / Bugu /-Temir / Arsari /, Çotur Kaman/ Basiz / = Çotir / Çovdir /, Kara
Çolok / Basiz /-Çolok / Arsari, Salir /, Abdulla / Basiz / = Abdilla / Arsari /, Itiman /
Basiz / = Itemen / Teke /, Sari Küçük / Basiz / = Gücük / Arsari, Ömut, Teke /, Bögöcü /
Kitay / = Bagaci / Ata /, Bolku / Kitay / = Bolko / Olam /, Togalak Bas / Kitay / =
Togalak / Teke, Çovdur /, Çarik / Kitay / = Çarih / Geklen, Nohurli, Teke /, Çoton /
Kitay / = Çotan / Teke /, Kusçu Sol Kanat’taki büyük urug / = Gusçu / Arsari, Abdal /,
Sakaldi / Kusçu / =Sakalli / Arsari, Emut /, Munduz / Sol Kanat’taki büyük urug / =
Munduz / Ar Sari /, Akman / Munduz / = Akman / Salir /, Zulum / Munduz / = Sulum /
Ata /, Serdar / Munduz / = Serdat / Emut /, Ka rmis / Munduz / = Garmis / Ata /, Ötömüs
/ Munduz / = Utamis / Teke /, Manas / Munduz, Çekir Sayak / = Manas / Igdir, Çovdur
/, Musa / Munduz / = Musa / Ata / Salir / Camgirçi / Munduz / = Yagmirçi / Hatap /,
Sükür / Adigene, Bugu, Munduz / = Sükür / Ata /, Kedey / Bugu / Çekir Sayak / =
Geday / Hocali /, Egizey / Bugu / = Egizli / Arsari /, It Bok / Bugu / = It / Teke /,
Ayuuke / Sari Bagis / = Ayi / Ilili, Geklen, Nohurli /, Cantay / Sari Bagis / = Cantay /
Sarik /, Tazdar / Sari Bagis, Adigine / = Daz / Emreli, Salir, Teke /, Atamat / Sari Bagis
/ = Atamat Sarik /, Tomolok / Sari Bagis / = Togalak / Geklen, Çovdur /, Bay / Sari
Bagis / = Bay / Arsari, Emut, Ata /, Ak Kulak / Sari Bagis /= Ak Kulak / Arabaçi /,
Abdrahman / Sari Bagis, Adigene / Abdrahman / Nohurli / Çala Manap / Sari Bagis / =Çala / Alili, Sarik, Teke /, Suban / Kipçak, Sari Bagis / = Suvan / Arsari, Abdal /, Çerik
Sayak / Sag (Ong) Kanat’taki büyük urug / = Çekir / Emreli, Gekleng, Salir, Sarik /,
Taylak / Çekir Sayak / = Taylak / Bayat /,Çal / Çekir Sayak / = Çal / Bayat, Emut, Teke
/ Kongur Uulu / Çekir Sayak / = Gongurlu / Arsari /, Koton / Çekir Sayak /=Gotan /
Alili /, Sokuçu / Çekir Sayak / =Soki / Çovdur /, Mongoldor / Sag Kanat’taki büyük
uruglar / = Mogolciklar / Alili /, Çolok / Tuuma Mongoldor / = Çolak / Arsari, Teke /
Tuuma Tukum / Nayman / = Tugum / Ata /, Baki / Mongoldor, Börü / = Baki / Nohurli,
Emreli / Üç Uruk / Mongoldor / = Üç Urug / Sarik, Teke / Tecik / Cuu Murun /=Teziki /
Geklen /, Aci / Solto /= Aci / Sarik /, Tata / Solto / = Tatlar / Arsari, Geklen /, Kara
Mergen / Solto / = Gara Mergen / Sarik /, Teke / Solto / = Teke / Türkmenlerin büyük
boy birligi /, Calayir / Solto / = Calayir / Alili /, Duvana / Sayak / = Divana / Arasari /,
Ak Teri / Sayak / = Ak Deri / Arsari /, Ala Köz / Sayak / = Ala Göz / Teke /, Sarik /
Sayak / = Sarik / Emreli /, Tagay / Sayak / = Taga / Arsari /, Sarva / Adidine / =
Sarvanli / Emreli /, Abis / Adigine / = Abis / Arsari /, Barak / Adigine / = Barak /
Geklen / Emreli / Nuratin Türkmenle ri /, Atabay / Adigene / = Atabay / Emut /, Gedey /
Adigene / = Gedey / Hodcali /, Çala / Bas / Adigene / =Çala Bas / Çandir /, Karça
/Arsari / Koturak / Adigene / = Gotur / Teke /,Çaldar / Adigene / = Çallar / Emreli,
Teke, Çovdur / Kirk / Adigene / = Girk / Geklen / Emreli, Teke /, Kongur / Adigene / =
Gongur / Teke /, Nazarkul / Adigene / = Nazarkuli / Geklen /, Karatay / Teyit / = Gara
Tayli / Emut /, Moldo / Çerik / = Mollo / Emreli /, Cakip / Çerik / = Yakup / Ata /
Arstanbek / Çerik / = Arslan / Alir / Çala / Döölös / = Çala / Alili / Tokoy / Boston / =
Togoy / Hatap /, Ovez / Kipçak / = Oveyaz Kopek / Salir v.d.

Etnik baglar, uruglar arasinda kullanilan en-damgalarin benzerligiyle de tespit
edilebilmektedir. Uruglarin kullandigi en-damgalar, totem gibi uruglari uruglardan,
etnik guruplarin birini digerinden ayirmak içinde kullanilmakla birlikte, etnik karakter
anlamini ifade etmektedir. Damganin, milleti olusturan boy birlikleri veya urug
federasyonu içinde önemli islerde, özel mülke, dörtlük mala isaret koymak için
kullanilmadigi bilinmelidir, konar göçerlerin simgelerini-sembollerini tanimlayan,
sadece uruglarin damgalarinin kendine has özel bakis açisinin olmadigi, urugun
damgasina saygi duyularak büyük bir hürmet-kutsallik ifade ettigi bilinmelidir. Asagida,
Kirgiz, Oguz-Türkmen ve eski Oguz uruglarinin en-damgalarinin benzerlikleri
gösterilmektedir:

Dipnotlar 

1 Paralelliklerde Kirgiz adlandirmalari ilk olarak, Türkmen adlandirmalari ikinci olarak verilmistir
(O. K).

KAYNAKLAR
AGADJANOV S. G., Karriev A., Osnovnie Problemi Etnogeneza Turkmenskogo
Naroda, Moskva, 1973, s. 19.
ATANIYAZOV S., Etnonimi v Turkmenskom Yazik, Avtoreferat Doktora.Diss.,
Ashabad, 1990, s.44.
ATANIYAZOV S., Slovar Turkmenskih Etnonimov, Ashabad, 1988, s.188.
DJIKIEVA A., Etnokulturnie Svyazi Turkmen c Sosednimi Narodami po Dannim
Istoriçeskih Predaniy, Voprosi Sovyetskoy Tyurkologii, Ashabad,
1988, s.175-179.
MOLDOBAYEV I. B., “Manas”-Istoriko-Kulturniy Pamyatnik Kirgizov, Biskek,
1995, s. 310.
ABUL GAZI., Rodoslovnoe Drevo Tyurkov, Soçinenie Abul Gazi, Hivinskogo Hana
/ Per. i. Predisl., G. S. Sablukova / , Kazan, 1906, s. 240.
Manas: Entsiklopediya, C. II, Biskek, 1995, s. 457.
Istoriya Turkmenskoy SSR, C. I, Ashabad, 1974, s. 457.
KOSGARIY Mahmud., Turkiy Suzlar Devonu, (Prev:S. Mutallibov), C. I, Toskent,
1960, s. 340

Hiç yorum yok: