8 Aralık 2012 Cumartesi

Paramıza 'Cinler' mi Girdi? Cemal ADEM

Paramıza 'Cinler' mi Girdi?
Paramıza 'Cinler' mi Girdi?


BDPS’yi artık biliyoruz. Borca Dayalı Para Sistemi.
Özel bankaların devletüstü/devletten bağımsız bir vasıfla para bastıkları, elektronik darphane işlevi gördükleri düzenin adı.
Her kredinin ‘yeni, havadan üretilmiş para’ olduğu bir sistem..
BDPS, küresel bir oluşum...Tüm merkez bankaları, İsviçre’deki ‘Bank for International Settlements’ adlı bir kuruluşa bağlı.
***
BDPS, hükümetten bağımsız, hükümet üstüdür demek herkesten bağımsızdır demek değil. BDPS’nin ağababaları Rockefeller, Rothschild, Warburg gibi Yahudi kökenli aileler..
Mesela, ABD’deki Federal Rezerv’in sahipleri yine bu aileler..ABD’nin cahilleri savaşıyor, onlar da bastıkları para ile Irak’ın petrollerini, Afganistan’ın haşhaşını, Türkiye’nin bor minerallerini sömürüyorlar. Hem de neredeyse kıllarını bile kıpırdatmadan.
Sömürdükleri ülkelerin işbirlikçi yöneticilerinin eline de  ‘Falan Cumhuriyeti’nin Rockefeller Express Bank New York şubesinde şu kadar doları vardır’ diye beyaz bir kağıt tutuşturuyorlar.
Hazine, rezervlerimizde şu kadar dolarımız var diyor, halk deste deste yeşil dolarlar hayal ediyor. Halbuki kasa bomboş.
Yöneticiler müslüman olsun, budist olsun farketmez onlar için. Yeter ki, BDPS’ye göz yumsun. Mısır’da hükümet değişti, özgürleşti geçenlerde..Özgürlüğünün şiarı olarak da IMF’nin ‘islami usullere’ uygun borç zincirini boynuna takıverdi...
Yazık çok yazık...
***
Para basma gücüne sahip bu aileler elbette sadece bankacılıkta değil diğer tüm sektörlerde de tekel veya oligarşik bir konumdalar..Zira para basan bir bankası olanın, kendinin ve yandaşlarının şirketlerinin hızla büyümeleri için gerekli krediyi sağlayacağı malumdur..
Tekel güç ise;  giyimden, sanata,  insanın midesine girecek yiyeceğe, içeceğe kadar karar verme mekanizmasına sahip olmak demek.
***
Peki bütün bunların anlamı ne?
İnsanlar gün geçtikçe tektipleşiyor, benliklerini yitiriyorlar. Bireyi diğerlerinden ayıran manevi hassalar yitiyor ve yeri sadece kabuğa, maddeye ait ‘yalancı’’peruk’ hassalarla dolduruluyor.
Bireyin yokolması ise toplumsal iletişimin ortadan kalkmasına sebep oluyor. Çünkü iletişim için iki birey gerekiyor ama herkes tektipe indirgendiğinden etrafta iletişime geçecek birey kalmıyor..
Asansöre biniliyor, kafalar öne eğiliyor. Soğuk bir iyi akşamlardan sonra herkes ‘yuva’larına dağılıyor.
***
‘Modernlik’ adı altında birilerinin değerleri tüm insanlara zorla giydiriliyor..‘Büyü’, ‘sihir’ gibi metodlarla insanlar özgür seçim yaptıklarına inandırılıyor.
Toplumu narkozlamak için sahte bir seçim hissi veriliyor. İnsan, pantalonunun rengini, gömleğinin desenini seçebiliyor, cep telefonu markasını ve modelini belirleyebiliyor..Birey, şu model cep telefonu kullanarak, şu marka gömlek giyerek özel olduğu zannına kapılıyor.  Halbuki özüne değil sadece kabuğuna temas ediyor.
***
BDPS, toplum mühendisliğinin en etkili aracı. Peki sistemin arkasında kim var, amaç ne?
‘İlk Laik ve Tefeci İblis’ yazımızı okuyanlar hatırlar.
İblis faizin mucididir. Bileşik faiz, eksponansiyel yani ivmesi hızla artan bir büyümeyle sonsuza kadar artacak izlenimini verir.
Servete eklenen bileşik faiz ise servetin sınırsız büyümesi sonucu sınırlı dünya malının tümüne hakim olma, krallık kurma fırsatı demektir. Elbette sistemin sahipleri için.
Bu bakımdan BDPS, İblis adlı ‘cin’in, işbirliği yapacağı insanlara sunduğu müthiş bir buluştur. Bahsettiğimiz Warburg, Rothshild gibi aileler İblis’in ‘sonsuza kadar tükenmeyecek krallık’ zokasını yutmuşlardır. Yüzyıllardır ise tevbe etmediklerinden kalbleri kararmış, İblis’in ve avanesinin kulları olmuşlardır.
***
İşte böyle BDPS sahipleri, dünyalık heva ve hevesleri karşılığı İblis’in bizzat kendisinin veya diğer şeytani cinler yoluyla ilettiği/üflediği fikirleri uygular ve insanlığı Allah yolundaki yürüyüşünü sekteye uğratacak ürünleri piyasaya sokarlar.
İnsanın maneviyatına tesir eden sentetik yiyecekler, gıdalara sokuşturulan kimyasal maddeler; aklı uyuşturan, hakikate sövüp batılı öven kitaplar; Salih Mirzabeyoğlu’nun deyişiyle ‘müsbet hayal kabiliyetini’ yokeden filmler, diziler, pornografiler;  ahlakı ve iffeti darmadağın eden kıyafetler; vs...
***
İşte İblis ve komutasındaki ‘cin’ ile ‘insan’ların, BDPS adlı aleti hangi amaç uğruna, nasıl kullandıkları..
‘Küfür tek bir millettir’ hadisinin sırrı..
***
Sonsöz: BDPS, esasen müslümanların aynasıdır. Müslümanların arasındaki yardımlaşmanın, karz-ı hasenın(güzel borç) kaybolduğunu yansıtan bir ayna..ALLAH’a güzel bir borç vermeli ki aynadaki görüntü değişsin...

Hiç yorum yok: